CyberArk

Bővebb információ:

https://www.cyberark.com/

Leírás

Privileged Account Security

CyberArk PAS - a Privileged Account Security megoldás átfogó védelmet nyújt a privilegizált fiókok számára. Lehetővé teszi a hitelesítő adatok védelmére irányuló, következetes biztonsági házirendek kialakítását a felhasználók, valamint a gépek és az alkalmazások számára. Egy titkosított és teljeskörűen ellenőrzött helyen tárolja a jelszavakat és a kulcsokat. Lehetővé teszi a szervezet védelmét több, a kiemelt felhasználók hitelesítő adatainak jogosulatlan megszerzésén alapuló támadás ellen. Ki lehet vele kényszeríteni a jogkörök korlátozását, és lehetővé teszi a kiemelt jogkörű kapcsolatok rögzítését és elkülönítését.

UEBA

CyberArk PTA - állandó felügyelet alatt tartja a kiemelt jogkörű felhasználók tevékenységeit. Valós idejű profilalkotási algoritmusokkal felismeri a szokásostól eltérő viselkedésformákat, és értesítéseket generál ezekről. Felismeri a Kerberos protokoll elleni támadásokat, ilyen például a Golden Ticket nevű támadás. Képes folyamatosan értékelni a privilegizált fiókok használatával és más biztonsági incidensekkel kapcsolatos kockázatokat.

User Authentication

IDENTITY - Védi a digitális identitást viselkedésalapú többtényezős hitelesítéssel (MFA): SAML és RADIUS alapú egyszeri bejelentkezéssel ellenőrzi az erőforrásokhoz való hozzáférést a helyi és a felhőalkalmazásokhoz. Segít a hozzáférési kérelmek kezelésében, távoli hozzáférést biztosít a szervezet erőforrásaihoz.

Hasznos anyagok